Billeder

Billeder af nogle af mine frembringelser (og lidt til). En del af genstandene er kopier af arkæologiske fund. For ikke hele tiden at gentage ordet "kopi" nøjes jeg med at nævne navnet eller fundlokaliteten på det originalfund, der er kopieret.